Logic Pro 10.7.3 - co nowego?

Logic Pro 10.7.3 – co nowego?

Produkcja muzyki - jak osiągnąć dobre brzmienie perkusyjne?
Produkcja muzyki – jak osiągnąć dobre brzmienie perkusyjne?
28 lutego, 2022
Produkcja muzyki - inspiracja i praktyka
Produkcja muzyki – inspiracja i praktyka
28 marca, 2022
Produkcja muzyki - jak osiągnąć dobre brzmienie perkusyjne?
Produkcja muzyki – jak osiągnąć dobre brzmienie perkusyjne?
28 lutego, 2022
Produkcja muzyki - inspiracja i praktyka
Produkcja muzyki – inspiracja i praktyka
28 marca, 2022
Pokaż wszystko

Logic Pro 10.7.3 – co nowego?

Logic Pro 10.7.3 - co nowego?

Nowości w Logic Pro 10.7.3

Pod spodem znajdziecie pełną listę poprawek i nowości jakie pojawiły się w najnowszej  aktualizacji. Szczególnie cieszę się, że deweloperzy zwracają także coraz częściej uwagę na poprawki związane z wydajnością oraz automatyzacją w programie.

Nowe funkcje i ulepszenia:

 • wersja 10.7.3 umożliwia przestrzenne monitorowanie dźwięku z dynamicznym śledzeniem głowy w urządzeniach AirPods Max, AirPods Pro, AirPods (3. generacji) i Beats Fit Pro (wymagany komputer Mac z układem Apple z systemem macOS Monterey w wersji 12.3 lub nowszej)
 • monitoruj za pomocą binauralnego renderera Apple, który zapewnia dokładniejszy podgląd odtwarzania dźwięku przestrzennego w Apple Music (wymaga systemu macOS Monterey w wersji 12.3 lub nowszej)
 • zoptymalizowana wydajność dla procesorów M1 Max i M1 Ultra w nowym Mac Studio

Poprawki dotyczące stabilności i wydajności: 

 • gdy wtyczka Audio Unit ulegnie awarii podczas uruchamiania Logic Pro na silikonowych komputerach Mac firmy Apple, Logic będzie nadal działać i automatycznie ponownie załaduje wtyczkę po wybraniu  funkcji Recover w oknie dialogowym Recover/Quit
 • aktualizacja rozwiązuje problem polegający na tym, że Logic czasami zawieszał się podczas ładowania lub kopiowania wtyczek Slate
 • rozwiązano problem polegający na tym, że program Logic mógł nieoczekiwanie zakończyć pracę podczas zmiany ustawień wstępnych niektórych wtyczek AU podczas uruchamiania na procesorze  Apple Silicon
 • 10.7.3 rozwiązuje problem polegający na tym, że zapisanie projektu w lokalizacji tylko do odczytu mogło spowodować utratę danych w projekcie
 • odtwarzanie zatrzymuje się teraz, jeśli wtyczka Audio Units nieoczekiwanie przerwie swoje działanie
 • 10.7.3 rozwiązuje problem polegający na tym, że program Logic mógł nieoczekiwanie zakończyć pracę, gdy RME Fireface UCX jest ustawiony jako urządzenie wyjściowe audio.
 • aktualizacja rozwiązuje problem polegający na zawieszaniu się Logic podczas udostępniania w SoundCloud.
 • rozwiązano problem polegający na tym, że Logic mógł nieoczekiwanie zakończyć pracę podczas tworzenia makra w środowisku.
 • 10.7.3 rozwiązuje problem polegający na zawieszaniu się logiki podczas konwertowania projektu zawierającego instancje Kontakta na dźwięk przestrzenny.
 • aktualizacja rozwiązuje problem polegający na tym, że program Logic mógł nieoczekiwanie zakończyć działanie podczas otwierania okna Audio projektu w niektórych projektach.

Działanie programu: 

 • wyświetlanie automatyzacji jest teraz natychmiast aktualizowane podczas przeciągania punktów automatyzacji na komputerach Mac Apple Silicon, na których działa również narzędzie Better Snap Tool
 • Logic Pro pozostaje teraz responsywny podczas automatyzacji wtyczki Softube Model 84
 • rozwiązano problem polegający na tym, że wtyczki Audio Units v3 mogły czasami zacinać się podczas odtwarzania, jeśli włączone jest MIDI 2.0.
 • poprawiono wydajność podczas wybierania nut w partyturze.
 • projekty z określonymi wtyczkami Audio Units ładują się teraz szybciej.
 • aktualizacja obejmuje ulepszenia wydajności i stabilności na krzemowych komputerach Mac firmy Apple.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych:

 • VoiceOver teraz poprawnie informuje o stanie przycisku Nagraj.

Dźwięk przestrzenny: 

 • automatyczne panoramowanie nie jest już renderowane na początku podczas eksportowania pliku ADM z programu Logic
 • duże pliki ADM są teraz importowane szybciej
 • Logic Pro nie konwertuje już parametrów automatyzacji bezwzględnej dźwięku przestrzennego na automatyzację względną dla parametrów, które nie obsługują automatyzacji względnej
 • wyciszanie wtyczki monitorowania dźwięku przestrzennego na pasku kanału Surround Master działa teraz zgodnie z oczekiwaniami

Surround: 

 • zmiana charakteru na ścieżce Drummer ustawionej na Surround nie powoduje już przełączenia paska kanału na Stereo

Sekwencer krokowy

 • wiersze skopiowanego regionu wzoru zachowują teraz ustawienie kanału MIDI oryginalnego wiersza
 • włączenie trybu mono dla kroku w kolumnie zawierającej wiele kroków powoduje teraz wyłączenie pozostałych kroków w kolumnie zgodnie z oczekiwaniami
 • losowe włączanie/wyłączanie kroków z włączonym trybem mono tworzy teraz bardziej równomierny rozkład kroków w rzędach
 • menu Pattern Key jest teraz aktualizowane natychmiast po wykonaniu czynności Transpose to Project Key.
 • wymazywanie punktowe w Pattern region usuwa teraz odpowiednie kroki z Pattern Editor, a także zdarzenia leżące u jego podstaw
 • aktualizacja rozwiązuje problem polegający na tym, że wskaźniki odtwarzania Step Sequencer i Main Window nie były prawidłowo wyrównywane po rozszerzeniu obszaru wzoru

Zakładka Live Loops: 

 • piano Roll nie wyświetla już zawartości komórki Live Loops po odznaczeniu komórki
 • polecenie Copy Playing Cells Here obejmuje teraz komórki w kolejce
 • aktualizacja rozwiązuje problem polegający na tym, że zastosowanie polecenia Copy Cycle to Live Loops do regionu wzorca mogło dodać go jako komórkę MIDI do siatki aktywnych pętli

Sampler i Quick Sampler: 

 • ścinki nowych próbek zaimportowanych po zastosowaniu długiego zanikania dźwięku do istniejących próbek w trybie Classic są teraz wyzwalane jak należy 
 • próbki przechowywane na woluminach zewnętrznych są teraz niezawodnie znajdowane podczas ładowania instancji Samplera
 • Sampler ma teraz opcję Zapisz z dźwiękiem w menu Zapisz jako 

Wtyczki:

 • parametry Delay Designer Tap teraz przełączają się prawidłowo po dostosowaniu za pomocą Logic Remote
 • wtyczki AUv3 MIDI są teraz w pełni funkcjonalne w Logic Pro
 • aktualizacja rozwiązuje problem, w którym podczas korzystania z wtyczki Vienna Instruments VEPro 7 Audio Units V3 mogły się zacinać dźwięki
 • rozwiązano problem polegający na tym, że dodanie wtyczki MIDI FX do kanału może usunąć istniejące mapowania w aliasach kanału
 • wtyczka Arpeggiator oferuje teraz opcję opóźnienia odtwarzania, kiedy pierwsze nuty lub akordy arpeggio są grane nieco poza siatką

Funkcja Chase: 

 • rozwiązano problem polegający na tym, że rozpoczęcie nagrywania MIDI po zakończeniu istniejącego regionu na tej samej ścieżce mogło rozszerzyć nagrany region z powrotem do poprzedniego regionu, jeśli włączona jest funkcja Chase CC64

Automatyzacja:

 • Autoselect Automation Parameter w trybie Read działa teraz, gdy włączona jest automatyzacja nagrywania z regionami MIDI
 • automatyzacja nagrana z regionami MIDI podczas wielościeżkowego nagrywania MIDI jest teraz niezawodnie kierowana do właściwych ścieżek
 • kliknięcie w celu dodania automatyzacji opartej na regionie do pasa działa teraz niezawodnie na wszystkich pozycjach
 • edycja automatyzacji za pomocą narzędzia Ołówek podczas naciskania klawisza Option działa teraz zgodnie z oczekiwaniami, gdy włączona jest preferencja automatyzacji narzędzia Ołówek: opcja Przytrzymaj dla edycji krokowej
 • automatyzacja zapisu poprzez dostosowanie kontrolki w interfejsie użytkownika wtyczki nie ustawia już początkowej zapisanej wartości na najniższe możliwe ustawienie parametru

Perkusista i projektant automatów perkusyjnych:

 • nagrywanie do ścieżki głównej Drum Machine Designer przez kliknięcie przycisku podglądu (głośnika) dla poszczególnych padów perkusyjnych wyzwala teraz dźwięki podczas odtwarzania zgodnie z oczekiwaniami
 • bębny szczotkowe reagują teraz na zdarzenia wyłączone wszystkie notatki (MIDI CC# 120)

Flex Pitch i Flex Time:

 • polecenie Analizuj dźwięk dla edycji Flex analizuje teraz każdy plik audio tylko raz, nawet w przypadkach, gdy z każdego pliku istnieje wiele regionów

Mikser:

 • mierniki poziomu na ścieżkach instrumentów zewnętrznych działają teraz podczas odtwarzania
 • panoramowanie wielu wybranych ścieżek jednocześnie z włączoną opcją Sends on Faders utrzymuje teraz prawidłowe pozycje panoramy dla wszystkich ścieżek

Grupy

 • edycja regionów na zgrupowanych ścieżkach za pomocą narzędzia Zmień rozmiar działa teraz zgodnie z oczekiwaniami

Wejście MIDI:

 • aktualizacja rozwiązuje problem, który umożliwia teraz monitorowanie sygnału na żywo dla ponad 18 przychodzących ścieżek MIDI

Eksportuj i renderuj: 

 • podczas renderowania  projektu z częstotliwością próbkowania inną niż 44,1 kHz, opcja Write to CD konwertuje projekt na 44,1 kHz przed zapisaniem płyty CD
 • pasek postępu aktualizuje się teraz zgodnie z oczekiwaniami podczas odbijania

Import:

 • teraz można bezpośrednio przeciągać niezabezpieczone pliki audio z Muzyki do Logic
 • rozwiązano problem polegający na nieoczekiwanym wydłużaniu nut MIDI w projektach importowanych z Garageband na iOS

Zdalne sterowanie:

 • dostęp do filtrów we wtyczce Noise Gate można teraz uzyskać z Logic Remote
 • kontrolery MIDI i powierzchnie sterujące
 • okno przypisania kontrolera wyświetla teraz krótkie nazwy wtyczek zdefiniowanych w Menedżerze wtyczek
 • przywrócono wsparcie dla różnych wcześniej obsługiwanych powierzchni kontrolnych i kontrolerów MIDI
 • Control Surfaces teraz niezawodnie pokazują stan nagrywania podczas nagrywania w komórce Live Loops
 • Logic teraz konsekwentnie preferuje dostępną wbudowaną obsługę kontrolerów MIDI w przypadkach, gdy dostępny jest również skrypt Lua dla urządzenia

Smart Controls:

 • funkcja Smart Control dla High Cut w patchu Broadway Big Dreamer Pad nie jest już odwrócona

Smart Tempo:

 • podgląd działa teraz spójnie ze ścieżkami instrumentów programowych w edytorze Smart Tempo

Nagrywanie krokowe:

 • aktualizacja rozwiązuje problem polegający na tym, że klikanie nut na klawiaturze wprowadzania kroków mogło wywoływać nieoczekiwane zdarzenia CC#120 All Sound off

Funkcja Cofnij:

 • zmiany w parametrach wtyczek teraz cofają się  poprawnie, gdy panel biblioteki jest aktywny
 • cofnij jest teraz dostępne podczas zmiany koloru wiersza w regionie wzoru

Edycja: 

 • klawisz Tab przenosi teraz fokus między polami w Edytorze plików audio
 • rozwiązanno problem polegający na tym, że czarne klawisze mogły znikać z paska bocznego Piano Roll, jeśli tryb zwijania jest włączony i wyłączony, gdy Inspektor Roll Piano jest ukryty
 • piano roll pokazuje teraz całą oczekiwaną zawartość, gdy dwa regiony zapisu MIDI są ze sobą sklejone
 • zestaw transformacji podwójnej prędkości działa teraz poprawnie

Ogólne ustawienia: 

 • dzielenie regionu audio konsekwentnie tworzy teraz nowe regiony o dokładnie oczekiwanych długościach
 • ustawienie limitu prędkości toru działa teraz zgodnie z oczekiwaniami
 • przyciski w nagłówku ścieżki działają teraz po szybkim dwukrotnym przełączeniu
 • wielokrotnie kopiowane regiony są teraz konsekwentnie umieszczane we właściwych lokalizacjach siatki
 • dwukrotne kliknięcie rozdzielacza między obszarem ścieżek a edytorem okna głównego zamyka teraz panel edytora
 • wszystkie wybrane regiony na zgrupowanych ścieżkach zachowują teraz swoje prawidłowe pozycje, gdy lewa krawędź jednego z nich zostanie przeciągnięta w prawo, przy włączonych opcjach Snap Edits to Zero Crossings i Flex Time
 • aktualizacja rozwiązuje problem polegający na tym, że dane wejściowe nut z gitar MIDI czasami nieoczekiwanie zawieszają się
 • rozwiązano problem polegający na tym, że na parametr Transpose w Inspektorze regionów MIDI mogły nieumyślnie wpływać ruchy myszy lub kliknięcia poza interfejsem parametru
 • inicjowanie preferencji programu Logic Pro ustawia teraz kompensację opóźnienia wtyczki na Wszystkie
 • polecenie Discard Recording and Return to Last Play Position nie pozostawia już nagrania na miejscu, jeśli ustawienie Marquee Selection Engages Autopunch Recording jest wyłączone i tworzone jest nagranie, które przechodzi do aktywnego zaznaczenia markizy
 • nazwy ścieżek są teraz konsekwentnie widoczne, gdy selektor ścieżek alternatywnych jest wyświetlany w nagłówku ścieżki
 • od teraz można wybrać ikonę, która została właśnie ustawiona na sąsiedniej ścieżce dla aktualnie wybranej ścieżki
 • dwukrotne kliknięcie granic Inspektorów w oknie głównym zamyka je teraz zgodnie z oczekiwaniami
 • kiedy Logic Pro  łączy się z nowo dostępnym urządzeniem audio Bluetooth, automatycznie ustawia tylko wyjście i nie wpływa na poprzednie ustawienie wejścia

 

W ramach swojej pracy zajmuję się szkoleniem z obsługi i produkcji oraz miksu i masteringu w programie Logic Pro. Więcej na ten temat znajdziesz w zakładce Logic Pro X kurs . Dodatkowo prowadzę także szkolenia indywidualne u mnie w studio lub online. Jeśli chcesz nauczyć się więcej i wykorzystać w pełni swój potencjał w tym programie, to zapraszam do kontaktu