Balans głośności pomiędzy stopą i instrumentem basowym

Balans głośności pomiędzy stopą i instrumentem basowym

Balans głośności pomiędzy stopą i instrumentem basowym

Wg sprawdzającej się teorii różnica pomiędzy stopą a basem w poprawnym miksie powinna wynosić 6 db (na korzyść stopy). Dzięki temu Wasz miks powinien mieć naturalny balans w zakresie tych dwóch elementów muzycznych (mówimy tu o klasycznym podejściu do tworzenia muzyki).

Wojtek Klecki